💐💐Chiêu mộ nhân tài cho Team🌹🌹

👉Số lượng : 2 🌿Vị trí : PHP 🌿Địa điểm: Mĩ Đình, Hà Nội 🌿Mức lương: 10-15 triệu 🌷🌷Yêu cầu công việc Làm việc tốt với HTML5, CSS, JavaScript Thành thạo framework Wordpress Truy vấn SQL tối ưu Sử dụng web host manager cPanel. Kết nối API các hệ thống để truyền nhận dữ liệu. Viết HTML theo cấu trúc Instant Articles Facebook và AMP Google 🌿Ứng viên quan tâm chấm bài, mình gửi JD ☎️☎️Hoặc gửi CV Qua mail: huongpnp@gmail.com