#ITCOMTOR #Brse #Japanesworks

Mình đang tìm một ứng viên có tiếng Nhật #N2.., đã từng làm việc, học tập tại Nhật bản Hiểu biết hay đã từng làm vị trí này là phù hợp nhất, cho công việc Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật (#BrSE). Vị trí này làm việc cho Dự án phát triển ở Việt Nam với Đối tác Nhật. Làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng. Công việc của vị trí này là : ➡️Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, skype (hoặc chatwork) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu ➡️Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án ➡️Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ #Ruby, #PHP, #Java, #ASP.NET). Các game ứng dụng trên nền smartphone (#OS, #Android, Unity) ➡️Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng ➡️Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ ASP.NET, PHP, Java, Ruby, Objective-C, Android SDK, Unity ➡️Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao , có tinh thần làm việc teamwork. ➡️Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới AI, IoT, VR&AR... 💟 💟💟 Lương: $1000~2500(Gross). Lương tháng 13. Performance review: 2 lần/năm + Rất nhiều các loại Bảo Hiểm, Trợ cấp, Phụ cấp…đang chờ các bạn ứng viên tuyển dụng thành công khám phá, trải nghiệm. Các bạn quan tâm, Muốn biết thêm thông tin ib, hay cho mình Thông tin vào Biểu mẫu theo Link: https://bitly.com.vn/THONGTINUNGVIEN #DEV #KYSUCAUNOI #IOS #ANDROID