[HN] SOFT-COM TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ .NET DEVELOPER

📷 Quyền lợi - Lương cơ bản: Up to 1100$ - Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, xét tăng lương hàng năm…. - Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, teambuilding hàng quý, du lịch 02 lần/năm. 📷 Mô tả công việc - Phát triển các dự án trên nền tảng .NET CORE, C#, SQL Server, Oracle, Redis, Restfull Service… - Tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, code) 📷Yêu cầu công việc - Hiểu biết ASP .NET/MVC, RESTFUL API, hiểu biết .NET CORE là một lợi thế. - Nắm chắc kiến thức về Design Pattern (Singleton, Repository, Factory…), Principles (SOLID, IoC) - Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN) các công cụ quản lý dự án khác (Trello, Jira) là một lợi thế. - Có hiểu biết về Redis Memcache, Realtime, Queue Message (RabbitMQ) là một lợi thế ----------------------- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, T2 -T6 Địa chỉ: Tầng 17 khối văn phòng, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ----------------------- CV ứng tuyển gửi về email: tuyetmaihr.iconnect@gmail.com Tiêu đề: [SOFTCOM-NET_TÊN]